Náš Facebook

Lekce angličtiny


Lekce angličtiny z pořadu BBC lerarnig english - o klobásách na Václaváku - Sausage wars - Války o klobásu

VáclavákVáclavák

Argumenty radnice k vyklizení pevných stánku

Magistrát hl. m. Praha Mariánské nám. 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Praha Mariánské nám. 2, Praha 1

  1. cena za nájem
  2. modernizace stánků
  3. kvalitní sortiment
  4. revitalizace Václavského náměstí
  5. bezpečnost Václavského náměstí

1. Radní hl. Města Prahy považují za jeden z hlavních z argumentů nízký výtěžek z těchto ploch pro město. Radní Aleksandra Udženija http://www.udzenija.cz uvedla, že adekvátní částka pro město by měla činit 150.000, Kč měsíčně za stánek o rozměrech 20 m2. V současné době jako provozovatelé platíme za nájem pozemku o těchto rozměrech za každý stánek cca 60.000,- Kč měsíčně Magistrátu hlavního města Prahy a cca. 60.000, Kč měsíčně Městské části Praha 1 za užívání veřejné komunikace. Rozdíl tedy činní něco kolem 30.000,- Kč měsíčně. Pořizovací cena jednoho nového stánku pořízeného Magistrátem hl. m. Prahy činní 1.500.000,- Kč. Návratnost takovéto investice při zisku 30.000,- Kč měsíčně, by tak měla být více jak 4 roky.
V průběhu provozu se však musí stánek opravovat, to vše na náklady pronajímatele – hlavního města Prahy. Navíc po pěti letech bude nutná modernizace a rekonstrukce stánků. Město tak nevydělá téměř nic, spíš prodělá oproti současnému stavu.
Proč Magistrát hl. m. Prahy nejde tou nejjednodušší a nejvýdělečnější cestou?
Proč nezdraží nájem a zábor z místa na požadovanou částku 150.000,- Kč současným majitelům stánků?


2. Další z argumentů radní Aleksandry Udženije http://www.udzenija.cz je modernizace stánků. Naše současné pevné stánky jsou vybaveny tou nejšpičkovější technologií a patří k nejmodernějším v Evropě. Tyto stánky jsou vyráběny a dodávány i do jiných zemí, kde je považují za špičku v oboru. Nové stánky studia Cigler Marani Architects v žádném případě nesplňují podmínky pro prodej rychlého občerstvení. Evidentně je navrhoval někdo, kdo s takovým prodejem nemá vůbec žádné zkušenosti.


3. Zajímavým tématem radní Aleksandry Udženije http://www.udzenija.cz je také kvalita prodávaného sortimentu. Klobásy prodávané v současných stáncích v nezávislých testech zvítězily nad klobásami prodávanými na vánočních trzích, které pořádá hlavní město Praha. Radnice už tak nejednou prohrála boj o kvalitní sortiment. Chce se tak někdo nekale zbavit lepší konkurence? Co se týče rozsahu a druhu prodávaného sortimentu - je určen na jednotlivých stáncích tržním řádem, jeho nedodržení je tvrdě postihováno vysokými pokutami.

4. Radní hl. Města Prahy Aleksandra Udženija http://www.udzenija.cz se také schovává za revitalizaci Václavského náměstí, kterou jako rodilí Pražáci vítáme a podporujeme. Namísto celkové revitalizace Václavského náměstí začali radní hlavního m. Prahy výměnou odpadkových košů (mimochodem nekvalitních), a teď jsou na řadě pevné stánky. Je to stejný nesmysl jako začít rekonstrukci domu výměnou nábytku. Radním a zastupitelům hl. Města Prahy asi nevadí umístit nové stánky, vybudovat pro ně inženýrské sítě a za nedlouho to celé rozkopat a dělat znovu.
Na to peníze v rozpočtu jsou. Bohužel na obnovu kulturních památek v podobě Výstavního paláce na Praze 7 atd. ne. Předpokládáme, že nejrozumnější by bylo počkat s výměnou stánku do rekonstrukce celého Václavského náměstí a doufáme ve Váš souhlas s tímto řešením. Navíc doposud nebylo vypsáno výběrové řízení na výrobu stánků ani na jejich provozovatele. Celá tato operace muže trvat řadu měsíců a Václavské náměstí tím zůstane bez Vašich oblíbených klobás. Poslední dva stánky mají totiž smlouvu pouze do konce června 2013. a prosince 2013.

5. Oblíbeným, ale zcela zavádějícím, argumentem radních a zastupitelů proti existenci stávajících stánků je i tvrzení, že tyto pevné stánky s občerstvením jsou místem, kde se scházejí asociální a kriminální živly, prodejci drog atd.. Žádnému z nich však nedochází, že prodejce zboží nabízeného ve stáncích je povinen obsloužit každého zákazníka, bez ohledu na to jak vypadá, jakým řemeslem se živí, zda-li je zaměstnaný či bez práce. Odmítnutí prodeje teplého zboží prodávaného v pevných stáncích s občerstvením z některého z výše uvedeného důvodu by bylo v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele. Město doposud nevysvětlilo jak chce zabránit těmto osobám v nákupu u nových stánků. Je zcela evidentní, že radní ani zastupitelé si neuvědomují, že za bezpečnost obyvatel Prahy a jejich návštěvníků neodpovídají provozovatelé pevných stánků s občerstvením, ale bezpečnostní složky, jako je Policie ČR či Městská Policie hl. m. Prahy. Město však tyto složky plně zaměstnává odtahy vozidel a nasazováním „botiček“ špatně parkujících spoluobčanů. Díky tomu strážníci nemají čas starat se o bezpečnost obyvatel. Přímo pod kamerami se tak na Václavském náměstí, v podchodech a přilehlých třídách prodávají drogy a dějí jiné neřesti.
Odpovídají snad za tuto skutečnost a za tento stav provozovatelé pevných stánků s občerstvením ?

Všechny tyto body vyvolávají otázku:
Proč má radní Aleksandra Udženija http://www.udzenija.cz tak velký zájem na tom, aby se pevné stánky s prodejem teplého občerstvení rychle a bezmyšlenkovitě vyměnily i když to bude pro hlavní město Prahu neekonomické? 

Že by již byl předem znám vítěz doposud nevypsaného výběrového řízení na dodavatele nových pevných stánků?
Že by již byl předem znám vítěz dosud nevypsaného výběrového řízení na nového provozovatele pevných stánků s občerstvením na Václavském náměstí v Praze 1.?